ผลงานของเรา


งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง(High Voltage Systems)

งานแรงสูงนั่งร้านหม้อแปลง

งานเข้าสายแรงสูงตู้RMU

งานตั้งหม้อแปลงบนนั่งร้าน

งานติดคอน+สวิทซ์ใบมีด

งานปักเสาพาดสายไฟแรงสูง

งานเข้าหัวTermination Kit

งานติดตั้งตู้RMU

งานHipot Test (48kV)

งานลากสายไฟแรงสูง”XLPE”


งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ(Low Voltage Systems)

งานติดตั้งรางCable Trey

งานติดตั้งตู้ท่อStainless

งานติดตั้งสายไฟประธาน

งานติดตั้งตู้ SDB

งานติดตั้งราง Wire Way

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

งานติดตั้งราง Wire Way (HotDip.)


งานตู้สวิทซ์บอร์ด (MDB,SDB Panels)

งานประกอบตู้ MDB

งานประกอบตู้ SDB

งานประกอบตู้ MCC


Robsut Solutions มุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิศวกรรม และบริการรวดเร็ว คุณจึงมั่นใจได้ว่าในทุกงานติดตั้งระบบไฟฟ้า จะได้รับการดูแล และการบริการอย่างดี ตั้งแต่ก่อนการทำงานจนจบงาน รวมถึงมีการรับประกันผลงาน